خریدار تخم کبوتر ( تخم کفتر )

خریدار تخم کبوتر بهداشتی و تمیز ، اگر کبوتر دارید و تخم کبوتر تازه می توانید فراهم کنید با ما تماس بگیرید. خریدار تخم کفتر بصورت عمده و دائم

خریدار تخم کبوتر : اگر می توانید بصورت دائم تخم کبوتر فروشگاه توتپُس را تامین کنید تماس بگیرید

خرید دائمی تخم کبوتر به شرط نگهداری پاکیزه و قفس تمیز و بهداشتی

۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸