شاه‌دانه نهاوند | خرید عمده شاهدانه نهاوند خوراکی بوداده

شاهدانه نهاوند نیز یکی از شاهدانه های مرغوب ایران است. چون برگ شاهدانه به عنوان مواد مخدر استفاده می شود کشت و تولید این گیاه ممنوع است. تخم شاهدانه برای مصارف خانگی مصرف میشود که به عنوان یک دانه مقوی می باشد. فروش عمده شاهدانه بوداده نهاوند در بسته بندی های ۱۰ و ۲۰ کیلویی قیمت

شاهدانه نهاوند صرفاً بصورت دانه بوداده شده موجود است. این شاهدانه قابل کشت نبوده و مناسب آش ، سوپ ، تغذیه کودک ، سویق و … مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت شاهدانه نهاوند چون بصورت ریز درشت است متفاوت می باشد اما درحال حاضر قیمت شاهدانه نهاوند حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

برای خرید شاهدانه نهاوند تماس بگیرید.