درباره ما

توتپُس یک فروشگاه خشکبار ، آجیل ، عطاری ، لبنیات خُشک ، پک های ویژه و خواربار بسته بندی شده تحت برند توتپُس است

Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Twitter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

YouTube

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

داستان ما

توتپُس یک توت گاز گرفته و نیز وجود لبخند زیبای بهاری است. این نام به حشره ای اشاره دارد که روی درختان توت رؤیت می شود و از توت تغذیه می کند. از این رو توت گاز گرفته به عنوان نماد فروشگاه انتخاب شده است. فصل برداشت توت اواخر فصل بهار است و رنگ سبز و بنفش این حشره در کنار شیرینی توت و لذت خوردن آن با لبخند (معمولاً هنگام خوردن توت ، لبخند زیبایی روی لب‏ هایمان است) متناسب وجود لبخندی به رنگ زعفران روی توت گاز گرفته است. از این رو «لذت خرید با لبخند» این انتخاب را پر رنگ تر می سازد.

محصولات توتپُس تازه و امسالی هستند . علاوه بر کیفیت ، زیبایی همراه با عشق از جمله اولویت های بسته بندی توتپُس می باشد. هدف ما این است که لبخند بر لبان زیبای شما از لحظه ورود به فروشگاه تا مصرف و صحبت درباره این نشان جاری باشد.

عشق آنجاست که شما می‌خندید اما تمامی‌خندۀ خود را بر لب نمی‌آورید. عشق هدیه ای نمی‌دهد مگر از گوهر ذات خویش و هدیه ای نمی‌پذیرد مگر از گوهر ذات خویش (جبران خلیل جبران)