آب زرشک

45,000 تومان

آب زرشک خالص بدون هیچ افزودنی و نگهدارنده . آب زرشک اعلا اصل تهیه شده از بهترین زرشک پفکی.