آجیل عربی تازه

750,000 تومان

آجیل تازه عربی ، تازه برشته شده

توضیحات

آجیل عربی تازه ، خرید از ۱ تا ۱۰ کیلوگرم