آرد ارزن (گونی ۳۰ کیلو‌یی)

2,650,000 تومان

خرید آرد ارزن ، خرید اینترنتی آرد ارزن عمده ، خرید یک گونی آرد ارزن ( وزن هر کیسه ۳۰ کیلو)

شما در حال خرید یک گونی ۳۰ کیلو‌یی آرد ارزن هستید … قیمت برای یک گونی ۳۰ کیلویی می باشد

توضیحات

آرد ارزن عمده ، خرید یک گونی آرد ارزن با وزن ۳۰ کیلوگرم . حداقل خرید یک کیسه آرد ارزن