آلو حاج حسنی

235,000 تومان

آلو حاج حسنی نیشابور ، حداقل خرید یک کارتن ۱۰ کیلویی

توضیحات

آلو حاج حسنی نیشابور بسته بندی شده در کارتن های ۱۰ کیلویی