ارزن درشت (500 گرم)

12,500 تومان

ارزن درشت از مزارع ارزن خراسان و اصفهان. این ارزن مناسب بذر و غذای پرندگان است. از این ارزن برای تهیه مغز ارزن نیز استفاده می شود . مناسب ترین ارزن برای تهیه جوشانده دارویی این نوع ارزن می باشد.

خرید ارزن درشت در بسته بندی ۵۰۰ گرمی توتپس.