ارزن درشت (۲ کیلو)

58,000 تومان

ارزن درشت از مزارع ارزن خراسان و اصفهان. این ارزن مناسب بذر و غذای پرندگان است. از این ارزن برای تهیه مغز ارزن نیز استفاده می شود . مناسب ترین ارزن برای تهیه جوشانده دارویی این نوع ارزن می باشد.

خرید ارزن درشت در بسته بندی ۵۰۰ گرمی توتپس.