اسپند سیاه (۲۰۰ گرم)

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپند مناطق گرم و خشک بهترین اسپند و نیز خوش بو ترین اسپند می باشد . اسپند بسته‌بندی توتپُس از جنوب خراسان تهیه می شود.