اسپند نخودی (۳۰۰ گرم)

18,000 تومان

اسپند نخودی با قپه گلبرگ سالم همراه با دانه های سیاه اسپند در داخل آن است که دارای بوی کاملی از اسپند می باشد.