تخمه قرمز (۵۰۰ گرم)

45,000 تومان

تخمه قرمز در بسته ۱ کیلوگرمی

توضیحات

تخمه قرمز برای پرندگان و مصرف خانگی استفاده می شود.