تخم کبوتر ( بسته ۸ تایی )

235,000 تومان

تخم کبوتر تازه در بسته های ۹ تایی

توضیحات

تخم کبوتر برای بچه در بسته های ۹ تایی. تحویل ۲ تا ۷ روزه . چون تخم ها تازه هستند احتراما ممکن است در نوبت قرار بگیرید