تخم کبوتر ( بسته ۱۵ تایی )

430,000 تومان

تخم کبوتر در بسته های ۱۵ تایی . تخم کفتر تازه هستند و گاهی ممکن است مشتریان عزیز در نوبت خرید قرار بگیرند. هزینه بسته بندی لحاظ شده است. چون به گفته قدیمی ها بهتر است یک دوره ۱۵ روزه و بصورت پیوسته مصرف شود ، بنا به درخواست مشتریان گرامی بسته ۱۵ تایی مهیا شده است.

توضیحات

تخم کبوتر در بسته های ۱۵ تایی . گاهی اوقات ممکن است به دلیل حجم تقاضا (تازه به تازه) در نوبت خرید قرار بگیرید (حدود ۲ تا ۵ روز)