تخم کبوتر ( بسته ۱۵ تایی )

285,000 تومان

تخم کبوتر در بسته های ۱۵ تایی . تخم کفتر تازه هستند و گاهی ممکن است مشتریان عزیز در نوبت خرید قرار بگیرند. هزینه بسته بندی لحاظ شده است

توضیحات

تخم کبوتر در بسته های ۱۵ تایی . گاهی اوقات ممکن است به دلیل حجم تقاضا (تازه به تازه) در نوبت خرید قرار بگیرید (حدود ۲ تا ۵ روز)