تخم گلرنگ

65,000 تومان

خرید تخم گلرنگ

توضیحات

تخم گلرنگ یکی از دانه های مورد علاقه قناری است

خرید تخم گلرنگ از یک تا ۱۵ کیلوگرم