تنور سفالی درجه یک با قطر ۷۵ سانتیمتر

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

تنور سفالی با گل رس پخته شده و دارای استاندارد گرمایی مناسب سوخت گاز و چوب . تنور گلی پخته شده و دارای قطر دهنه ۷۵ سانتیمتر

توضیحات

تنور سفالی سنتی با گل رس ، پخته شده استاندارد که مقاوم در برابر گرمای گاز و گرمای چوب می باشد . تنور گلی پخته شده سفالی دارای دهنه به قطر ۷۵ سانتیمتر