تنور سفالی درجه یک قطر ۹۵ سانتیمتر

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تنور سفالی بزرگ با قطر دهنه 95 سانتی متر. تنور گلی پخته شده گل رس خالص و مقاوم در برابر سوخت گاز و سوخت چوب

توضیحات

تنور سفالی بزرگ با قطر ۹۵ سانتیمتر. تنور گلی پخته شده با خاک رس و استاندارد . مقاوم در برابر حرارت سوخت گاز و سوخت چوب