زرشک آبگیری ( زرشک سیاه کوهی ) ۱۰ کیلوگرم

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک سیاه یا زرشک کوهی دارای رنگ قرمز جگری و بصورت وحشی از درختان زرشک کوهی بدست می آید. فروش عمده زرشک کوهی در کارتن های ۱۰ کیلویی

توضیحات

زرشک آبگیری عمده ، فروش عمده زرشک آبگیری در کارتن های ۱۰ کیلویی

زرشک سیاه که به رنگ قرمز جگری تیره است مخصوص تهیه آب زرشک سیاه می باشد .

زرشک کوهی با توجه به خواص سم زدایی و تسویه کنندگی خون و پاک سازی کبد کاربرد دارویی نیز دارد.