عناب جگری اندازه متوسط (۵۰۰ گرم)

65,000 تومان

عناب جگری سایز متوسط (درشت عرف) . بسته 500 گرمی عناب جگری