غذای سهره ( مخلوط شماره ۲ سهره )

135,000 تومان

غذای سهره برای استفاده روزمره کامل و مقوی. سهره روزانه حدود ۲۵ گرم دانه مصرف می کند.

توضیحات

غذای سهره یک مخلوط از دانه های : شاهدانه ، برنج عنبربو (طبع گرم) ، ارزن ریز بیرجندی ، تخم گشنیز ، بلغور گندم دیم ، تخم کتان سفید و کافشه . هفت تخم مناسب استفاده پایه برای سهره

این مخلوط را می توانید بصورت روزانه به سهره بدهید.