فلفل سیاه (۲۰۰ گرم)

55,000 تومان

پودر فلفل سیاه تهیه شده از دان سیاه 5 میلیتر . وزن بسته فلفل سیاه 200 گرم