مغز بادام تلخ (۵۰۰ گرم)

155,000 تومان

خرید مغز بادام تلخ ، مغز بادام تلخ در بسته های یک کیلویی و تازه مغز شده

توضیحات

مغز بادام تلخ خرید از یک تا ۵ کیلو . مغز بادام تلخ تازه