مغز بادام ایرانی خام (500 گرم)

135,000 تومان

مغز بادام تازه امسالی . مغز بادام درختی عمده . حداقل سفارش ۸ کیلوگرم