مغز تخمه آفتابگردان درشت (۳۰۰ گرم)

65,000 تومان

خرید مغز تخمه آفتابگردان وزن یک کیلوگرم

توضیحات

خرید مغز تخمه آفتابگردان . قیمت یک مغز تخمه آفتابگردان درشت و باکیفیت درجه یک