نبات دو پر زعفران (۵۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی چوبی . هر نبات دارای دو پر زعفران است.

توضیحات

نبات چوبی دو پر زعفران ( چوبی زعفرانی )