نبات زعفرانی شاخه ای (۵۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی شاخه ای ، خرید نبات شاخه ای زعفرانی از یک تا یک کارتن پنج کیلویی

توضیحات

نبات شاخه ای زعفرانی اصل . هر شاخه نبات دارای ۵ پر زعفران درجه یک سرگل است.

وزن هر کارتن کامل پنج کیلو گرم است. خرید از یک کیلو تا پنج کیلو