هل درشت تازه (۱۰۰ گرم)

160,000 تومان

هل اعلا فروش عمده هل درشت و سبز تاریخ ۲۰۲۱ جدید (حداقل سفارش یک کیلو می باشد)