هل شکسته (۲۰۰ گرم)

۳۳۵,۰۰۰ تومان

هل شکسته خندان با طعم و بوی فوق العاده . علت پایین بودن قیمت این نوع هل شکسته و خندان بودن دانه های آن است.