کتان سیاه – نیجر (۵۰۰ گرم)

85,000 تومان

تخم کتان سیاه مورد مصرف برای قناری و پرندگان همسان . خرید کتان سیاه از یک تا ۲۵ کیلو

توضیحات

تخم کتان سیاه ، خرید کتان سیاه از یک تا ۲۵ کیلوگرم

تخم کتان سیاه یک از دانه های مخلوط هفت تخم قناری است