ژانویه 30, 2022 By Info Off

بهترین کاکوتی

بهترین کاکوتی آن نوع کاکوتی هست که پس از خشک شدن سبز رنگ و معطر باشد . بهترین کاکوتی مربوط به حوالی استان فارس و خراسان است .

کاکوتی گیاهی کشیده با برگ های ریز و گل بنفش است . معمولا گل و برگ های کاکوتی به عنوان دمنوش استفاده می شود .

کاکوتی دارای طبع گرم و خشک است و در نتیجه مقوی قوای جنسی نیز می باشد . مصرف زیاد کاکوتی باعث افزایش فشار خون می شود .