آجیل چهار مغز تازه بوداده

750,000 تومان

آجیل تازه بوداده چهار مغز

توضیحات

خرید آجیل چهار مغز تازه از ۱ تا ۵ کیلوگرم مخصوص مصرف خانگی و پذیرایی