تخمه خربزه معمولی (عرف بازار)

65,000 تومان

تخمه خربزه یک بار بوجاری شده . خرید تخم خربزه معمولی و عرف بازار

توضیحات

تخمه خربزه با کیفیت معمولی . این تخمه خربزه یک بار بوجار شده است و مقداری دانه پوچ ( بدون مغز ) دارد .