تخمه خربزه پاک شده

145,000 تومان

تخمه خربزه تمیز ، تازه و درجه یک پاک شده

توضیحات

تخمه خربزه که بصورت دستچین دانه های نامرغوب آن جدا شود و سپس بوجاری شود را تخم خربزه پاک شده می گوییم .

تخم خربزه پاک شده عاری از دانه های پوک و ریز است .

قیمت تخمه خربزه پاک شده از تخمه خربزه به خال خود گرانتر است

خرید تخمه خربزه پاک شده بصورت کیلویی