تخم شربتی درشت (300 گرم)

25,000 تومان

تخم شربتی تازه و امسالی بسته بندی توتپُس . بسته ۲۵۰ گرمی