تخم شربتی درشت (۲۰۰ گرم)

33,000 تومان

تخم شربتی تازه و امسالی بسته بندی توتپُس . بسته ۲۵۰ گرمی