تخم شربتی درشت (۳۰۰ گرم)

38,000 تومان

تخم شربتی تازه و امسالی بسته بندی توتپُس . بسته ۲۵۰ گرمی