تخم شربتی ریز (۳۰۰ گرم)

58,000 تومان

تخم شربتی اعلا ریز . همانطور که تخم شربتی ریز و تخم شربتی درشت برای شربت استفاده می شود . تخم شربتی درشت همان تخم ریحان است . درواقع تخم شربتی هندوستان همان تخم شربتی ریز است. اندازه تخم های شربتی ریز حدود ۰/۸ میلیمتر است.