تخم کلم قمری

185,000 تومان

خرید تخم کلم قمری مناسب قناری و پرندگان همسان . خرید از یک تا ۳۵ کیلوگرم

توضیحات

تخم کلم قمری یکی از دانه های مقوی برای قناری و پرندگان همسان محسوب می شود.

تخم کلم قمری در هفت تخم قناری نیز مخلوط می شود

خرید تخم کلم قمری از ۱ تا گونی ۲۵ کیلویی