روغن گوسفندی ( روغن زرد گوسفندی ) یک کیلو

1,900,000 تومان

روغن گوسفندی خالص ، روغن زرد گوسفندی تازه ( دبه یک کیلویی )

توضیحات

روغن گوسفندی ، روغن زرد گوسفندی تازه بدست خالص از کره گوسفندی . وزن خالص هر دبه روغن گوسفندی ۱۰۰۰ گرم است