زعفران سرگل (۴/۶ گرم)

265,000 تومان

خرید زعفران سرگل . دقت شود که هر مثقال زعفران ۴/۶ گرم است. زعفران سرگل توتپُس از بهترین نمونه های زعفران جنوب خراسان (قاین ، گناباد و بیرجند) فراهم می شود. همانطور که می دانید زعفران این نواحی بیشترین پیکروسین و سافرانال را دارد یعنی بیشتری رنگ‌دهی و طعم.