زعفران سرگل (5 گرم)

175,000 تومان

خرید زعفران سرگل وزن ۵ گرم بسته بندی توتپُس . دقت شود که هر مثقال زعفران ۴/۶ گرم است. زعفران سرگل توتپُس از بهترین نمونه های زعفران جنوب خراسان (قاین ، گناباد و بیرجند) فراهم می شود. همانطور که می دانید زعفران این نواحی بیشترین پیکروسین و سافرانال را دارد یعنی بیشتری رنگ‌دهی و طعم.