غوره خشخاش سفید ( گرز خشخاش سفید )

445,000 تومان

غوره خشخاش سفید ، گرز خشخاش سفید . بسته یک کیلویی

پخش عمده اجناس عطاری

توضیحات

خرید قوزه ( غوزه ) خشخاش سفید . پخش عمده خشخاش سفید و سیاه . بسته یک کیلویی گرز خشخاش سفید