فلفل شاخ بزی ( ۵ کیلو )

745,000 تومان

فلفل شاخ بزی عمده ، فروش عمده فلفل قرمز شاخ بزی تند . بسته ۵ کیلویی

توضیحات

فلفل شاخ بزی قرمز ، کیسه ۵ کیلویی

خرید عمده فلفل قرمز آسیاب نشده در بسته های ۵ کیلویی

عطاری عمده