نعنا خشک شکسته (۱۰ کیلو)

175,000 تومان

نعنا خشک عمده ، فروش فله نعنا خشک ( ۲۰ کیلو)

دسته:

توضیحات

نعنا خشک شکسته دقیقا مطابق عکس ، قیمت نعنا خشک برای خرید ۱۰ کیلو است

خرید نعنا خشک : نعنا خشک تازه که به دلیل کاهش حجم شکسته و نرمه است