هفت تخم عروس هلندی

85,000 تومان

هفت تخم عروس هلندی ، خرید هفت تخم عروس هلندی از ۵ کیلو به بالا

توضیحات

هفت تخم عروس هلندی یک غذای کامل برای عروس هلندی است. خرید حداقل ۵ کیلو