گاورس

45,000 تومان

گاورس به ارزن ریز بیرجندی می گویند که زرد رنگ و پر مغز است. گاورس برای تهیه سویق ، تقویت عضلات و تقویت معده استفاده می شود

توضیحات

بسته یک کیلویی گاورس