منداب ( تخم منداب )

۴۷,۰۰۰ تومان

خرید منداب برای تهیه هفت تخم عروس هلندی ، هفت تخم قناری و مخلوط سهره . منداب دارای طبع معتدل متمایل به سرد است

توضیحات

منداب برای قناری ، منداب برای هفت تخم عروس هلندی ، منداب برای تهیه مخلوط سهره . خرید منداب از ۱ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم